نشست مدیرعامل ، اعضای هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی

نشست مدیرعامل ، اعضای هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی

مدیرعامل و اعضای هلدینگ ایجاد محیط به همراه مدیر عامل و معاون فنی شرکت ساخت

جلسه اختتامیه ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان و همکاران شرکت ساخت آزما برگزار گردید.

جلسه اختتامیه ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان و همکاران شرکت ساخت آزما برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت آزما ، ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و

دومین دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک برگزار شد

دومین دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک برگزار شد

شرکت ساخت آزما با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های صحرایی

بازدید از مخزن 30000 متر مکعبی طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان

بازدید از مخزن 30000 متر مکعبی طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان

بازدید هیئت مدیره محترم هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما از مخزن 30000 متر

بازدید از دفتر و آزمایشگاه ساخت آزما در اصفهان

بازدید از دفتر و آزمایشگاه ساخت آزما در اصفهان

هیئت مدیره محترم هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما از دفتر و آزمایشگاه اصفهان

آگهی مناقصه اجرای کامل عملیات تاسیسات الکتریکی

آگهی مناقصه اجرای کامل عملیات تاسیسات الکتریکی

آگهی مناقصه (نوبت دوم) شرکت ساخت آزما( سهامی خاص) در نظر دارد اجرای کامل عملیات

آگهی مناقصه اجرای کامل عملیات تاسیسات مکانیکی

آگهی مناقصه اجرای کامل عملیات تاسیسات مکانیکی

آگهی مناقصه (نوبت دوم) شرکت ساخت آزما( سهامی خاص) در نظر دارد اجرای کامل عملیات

نشست با مدیر کل بنیاد مسکن و مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان

نشست با مدیر کل بنیاد مسکن و مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان

در این نشست که با حضور مدیرعامل ، معاون فنی و مسئول شعبه شرکت ساخت

بازدید از دفتر شعبه هرمزگان

بازدید از دفتر شعبه هرمزگان

مدیرعامل و معاون فنی شرکت ساخت آزما از دفتر شعبه هرمزگان بازدید کردند.

بازدید از پروژه 1200 واحدی پیامبر اعظم (ص)

بازدید از پروژه 1200 واحدی پیامبر اعظم (ص)

بازدید مدیر عامل و معاون فنی شرکت ساخت آزما با حضور ناظرین و مسئول شعبه

X