• نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک پروژه پارک لجستیک چابهار
  • موقعیت: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار
  • متقاضی: شرکت توسعه و عمران آرمان مکران
  • سازه مورد احداث: هتل 6 طبقه
  • آزمایش های صحرائی: نفوذ استاندارد (SPT)، لرزه نگاری درون چاهی (Down Hole)، بارگذاری صفحه و همچنین آزمایش ژئوفیزیک GPR
  • آزمایش های آزمایشگاهی: سه محوری، تحکیم، نفوذ پذیری آزمایشگاهی
  • سطح آب زیرزمینی: ندارد
  • جنس غالب خاک ساختگاه: ماسه سنگ و مارن در لایه های زیرین
  • مسائل ژئوتکنیکی موجود در ساختگاه: خاک دستی و در برخی نقاط ماسه سنگ کارستی

ISO9001

X