خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی

آزمایشگاه شیمی

 • آزمایش تهیه عصاره ۱:۱۰ یا سایر نسبت های خاک
 • آزمایش تعیین مقدار گچ خاک
 • آزمایش تعیین مقدار کلر خاک
 • آزمایش تهیه عصاره اشباع خاک
 • آزمایش تعیین عدد PH خاک
 • آزمایش تعیین مقدار کلسیم در خاک
 • آزمایش تعیین مقدار منیزیم در خاک
 • آزمایش تعیین مقدار سدیم در خاک
 • آزمایش تعیین مقدار پتاسیم در خاک
 • آزمایش تعیین مقدار کل املاح محلول ( باقیمانده تبخیر)
 • آزمایش تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل فنل فتالئین
 • آزمایش تعیین مقدار قلیایی آب در مقابل متیل اورانژ
 • آزمایش تعیین مقدار کربنات و بی کربنات محلول
 • آزمایش تعیین مقدار سولفات محلول در اسید
 • آزمایش تعیین باقیمانده تبخیر آب
 • آزمایش تعیین کلرها در آب
 • آزمایش تعیین سولفات در آب
 • آزمایش تعیین PH آب
 • آزمایش تعیین هدایت الکتریکی آب
 • آزمایش تعیین میزان پتاسیم آب

آزمایشگاه مکانیک سنگ

 • آزمایش تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سنگ
 • آزمایش تشریح میکروسکوپی پتروگرافی سنگدانه ها
 • آزمایش تعیین سرعت امواج طولی و عرضی
 • مطالعه ژئوشیمیایی
 • آزمایش تعیین دوام سنگ
 • تعیین مقاومت بار نقطه ای سنگ
 • آزمایش تک محوری سنگ
 • آزمایش سه محوری سنگ
 • آزمایش تعیین مدول یانگ و پواسون
 • آزمایش تعیین کرنش و فشار تورمی
 • آزمایش برش مستقیم در صفحات ضعیف (درزه )
 • آزمایش تعیین مقاومت کششی ( آزمایش برزیلین )

آزمایشگاه سیمان و آزمایشگاه بتن

 • آزمایش دانه بندی
 • تعیین ارزش ماسه ای (SE)
 • تعیین درصد دانه های مسطح یا طو یل
 • تعیین دانس یته ماکزیمم و مینیمم و دانسیته نسبی
 • آزمایش ارزش خرد شوندگی (Crushing Value)
 • آزمایش مقاومت سایش به روش لس آنجلس
 • آزمایش ارزش ضربه ای (Impact value)
 • تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی  (freezing)
 • آزمایش مقاومت در برابر عوامل جوی ( 88Soundne )
 • تعیین مواد زیان آور بتن از جمله مواد آلی، مواد رسی و دانه های نسبت
 • مطالعه پتروگرافی و کانی شناسی دانه های سنگی
 • آزمایش آجر، موزائیک و بلوک
 • جذب آب
 • مقاومت فشاری
 • مقاومت خمشی
 • شوره زدگی
 • مقاومت در برابر یخ زدگی
 • انجام آزمایش مقاومت کششی و خمشی انواع میلگردها ، ورق ها و انواع پیچ و مهره
 • آزمایش کامل شیمیایی جهت تعیین تیپ سیمان
 • آزمایش تعیین سلامت سیمان به روش اتوکلاو و لوشاتلیه
 • تعیین حرارت هیدراتاسیون سیمان
 • تعیین انبساط سولفاته
 • تعیین مقاومت فشاری سیمان
 • تعیین وزن مخصوص سیمان
 • تعیین مقاومت خمشی سیمان
 • تعیین مقاومت کششی سیمان
 • تعیین غلظت نرمال
 • تعیین زمان گیرش
 • تعیین نرمی (بلین)
 • ارائه طرح اختلاط بتن مطابق استانداردهای متداول
 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری- خمشی بتن
 • آزمایش نفوذپذیری بتن برای سازه های آبی
 • آزمایش تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی
 • آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه
 • تعیین روانی بتن (اسلامپ)
 • آزمایش انواع مواد افزودنی بتن و تأثیر آن ها بر مقاومت، نفوذپذیری گیرش وروانی بتن
 • ارائه طرح بتن های مخصوص، بتن مقاوم به حرارت، بتن مقاوم در محیط های خورنده شیمیایی، بتن مقاوم به سایش، بتن خود متراکم و … 
 • مغزه گیری از بتن سخت شده و تعیین مقاومت فشاری مغزه ها
 • تعیین مقاومت فشاری بتن به صورت غیر مخرب با استفاده از چکش اشمیت
 • تعیین مقاومت فشاری بتن به روش اولتراسونیک

آزمایشگاه قیر و آسفالت

 • آزمایش نفوذ سوزن قیر (Penetration test)
 • آزمایش نقطه نرمی قیر (Softening Point)
 • آزمایش تعیین مواد نامحلول و خاکستر قیر
 • ارائه طرح اختلاط آسفالت و تعیین مناسب ترین فرمول کارگاهی
 • مغزه گیری و تعیین ضخامت و وزن مخصوص آسفالت متراکم شده
 • آزمایش تعیین درصد قیر آسفالت
 • آزمایش تعیین ویسکوزیته قیر
 • آزمایش تعیین مواد فرار قیر

آزمایشگاه مقاومت مصالح

 • مقاومت فشاری و مقاومت خمشی و انواع مصالح ساختمانی
 • شوره زدگی
 • مقاومت در برابر یخ زدگی
 • انجام آزمایش مقاومت کششی و خمشی انواع میلگردها و ورق ها و انواع پیچ و مهره

ارائه خدمات مهندسی جوش

از مزایای روش جوشکاری نسبت به سایر روش های تولیدی مانند ریخته گری ، ماشین کاری یا نورد ، می توان به اجرای آسان آن در موقعیت های مختلف نظیر جوشکاری زیر آب ، جوشکاری در بیایان و فضای آزاد و … با حداقل امکانات اشاره کرد. همچنین از آنجایی که دسترسی به امکانات کارخانه‌ای وجود نخواهد داشت و یا استفاده از آن امکانات ممکن است بسیار پر هزینه باشد، لذا استفاده از روش جوشکاری یک گزینه بسیار مناسب و اقتصادی محسوب می‌گردد. از آنجایی که هر روش تولیدی در صنعت نیاز به بازرسی یا کنترل کیفیت دارد، جوشکاری نیز از این قاعده پیروی می کند با این تفاوت که کنترل کیفیت جوش معمولا نیاز به دقت بیشتر داشته و در آن از تست های مختلفی استفاده خواهد شد. زیرا در جوشکاری (به علت حساس بودن این روش) احتمال بوجود آمدن عیوب بسیار بیشتر از سایر روش ها است و نیاز به مراقبت و کنترل ویژه ای خواهد داشت.

 • آزمایش خلاء (Vacuum Test)
 • آزمایش ذرات مغناطیسی (M.T)
 • ضخامت سنجی آلتراسونیک
 • آزمایش آلتراسونیک (U.T)
 • آزمایش رادیوگرافی (R.T)
 • آزمایش مایعات نافذ (P.T)
 • بازرسی چشمی(V.T)
 • ضخامت سنجی رنگ
 • ضخامت سنجی در محل
X