خدمات زمین شناسی و ژئوفیزیک

ارائه خدمات زمین‌شناسی

مطالعات زمین شناسی و همچنین طیف طرح ویژه ساختگاه برای ساختگاههایی متشکل از آبرفت‌ها و همچنین طراحی سازه‌های بلند و سازه‌های خاص ضروری می‌باشد. شرکت ساخت‌آزما با دارا بودن کادری مجرب در زمینه مطالعات زمین‌شناسی و مطالعات ساختگاه تا کنون ده‌ها گزارش مطالعات طیف ویژه ساختگاه ارائه کرده است.

ارائه خدمات آزمایش دانهول و ژئوفیزیک

امروزه روش‌هاي ژئوفيزيکي به عنوان روش‌هايي موفق در تعيين پارامترهاي ژئوتکنيکي و مشخصات لايه‌هاي زيرسطحي عمل کرده‌اند. آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه کم و سرعت زیادی انجام می‌شوند و اغلب اطلاعات آنها کیفی است. اساس روش های لرزه ای در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک است. موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای (نظیر ضربه چکش) به گیرنده امواج (ژئوفون) می رسد و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می شود. بر مبنای جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. امواج تراکمی یا طولی که جهت حرکت ذره در جهت انتشار موج است. امواج برشی یا عرضی که جهت حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج است. با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی و سرعت امواج برشی و همچنین چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه نمود.آزمایش درون‌چاهی دانهول (Downhole) یکی از کاربردی‌ترین آزمایش‌های ژئوفیزیک در ژئوتکنیک می‌باشد.پروژه ‌های عمرانی که قرار است یک سازه بر روی ناحیه مشخصی اجرا شود، مدول های الاستیک دینامیکی مواد تشکیل‌ دهنده آن ناحیه، اهمیت خاصی دارد، چرا که طراحی سازه بر همین اساس انجام خواهد شد و یکی از را‌ه‌ های محاسبه‌ این کمیت‌ ها در اختیار داشتن سرعت امواج طولی یا عرضی است.

اساس کار در آزمایش لرزه نگاری درون چاهی (DHT)، اندازه گیری زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق مختلف است. بدین منظور یک لرزه سنج که معمولا شامل سه حسگر عمود بر هم می باشد، توسط کابل در اعماق مختلف قرار داده شده و امواج لرزه ای حاصل از چشمه لرزه ای توسط آن ثبت می گردد. اجرای تست دانهول و ژئوفیزیک بر روی انواع لایه‌های همچون خاک و سنگ توسط شرکت ساخت آزما انجام می‌پذیرد.

X