سرمایه گذاری وتوسعه ساختمان

سرمایه گذاری وتوسعه ساختمان

بطور کلی میتوان خدمات شرکت ساخت آزما را به سه بخش خدمات ژئوتکنیکی، کنترل کیفی و ساختمانی تفکیک کرد. این شرکت مسئولیت ده‌ها پروژه عمرانی را به عنوان طراح و مجری بر عهده داشته است. ارائه خدمات سازه‌ای در کنار خدمات ژئوتکنیکی سبب شده است تا پروژه‌های عمرانی با هماهنگی بین دو واحد سازه و ژئوتکنیک به بهترین شکل، پیش رفته و بتوانبالاترین عملکرد را با بهترین کیفیت در کنار ملاحظات اقتصادی بدست آورد.

خدمات ارائه شده در شرکت در واحد ابنیه و ساختمان شامل خدمات ذیل میشود.

  • مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و انبوه سازی
  • اجرا عملیات ساخت با استفاده از فن آوری های نوین
X