• نام پروژه: پروژه 519 واحدی اقدام ملی شهر قیدار
  • کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان
  • استان: زنجان
  • سال ارائه خدمت: 1400-1402
  • نوع خدمت: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی
X