• نام پروژه: پروژه 160 واحدی نهضت ملی مسکن شهر ابریشم چهارباغ
  • کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز
  • استان: البرز
  • سال ارائه خدمات: 1402 تاکنون
  • نوع خدمت: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی
X