• نام پروژه: پروژه یاس سپید واوان
  • کارفرما: شرکت تجهیز محیط
  • استان: تهران
  • سال ارائه خدمت: 1401 تاکنون
  • نوع خدمت: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی
X