• نام پروژه: پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی قشم
  • کارفرما: شرکت احداث و توسعه مپنا
  • استان: هرمزگان
  • سال ارائه خدمت: 1400 تاکنون
  • نوع خدمت: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، همان طور که از اسم پروژه مشخص است، عملیات عمرانی در این پروژه بر مبنای کیفیت صورت می‌پذیرد. کلیه آزمایشات کنترل کیفی پروژه مذکور بر عهده شرکت ساخت آزما می‌باشد. این شرکت با ایجاد ایستگاه محلی مجهز، ارائه خدمات به روز و تعامل مناسب با کارفرما، بستر ارائه خدمات کنترل کیفی مصالح را به صورت کلی در سایت مذکور فراهم کرده است. در پروژه مذکور تنها در بخش کنترل کیفیت بتن، بیش از 800 ست نمونه گیری بتن صورت پذیرفته است.

X