• نام پروژه: پروژه عملیات تکمیلی محور باغملک قلعه تل بارانگرد
  • کارفرما: شرکت ساخت توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
  • استان: خوزستان
  • سال ارائه خدمت: 1401 تاکنون
  • نوع خدمات: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی
X