• نام پروژه: مجتمع های مسکونی و تجاری باغ آذری- فاز 1 و 2
  • کارفرما: عمران اکباتان
  • فصل ارائه خدمت: زمستان و تابستان
  • سال ارائه خدمت: 1402
  • نوع خدمت: طراحی و اجرا
  • روش انجام عملیات: Nailingمیخکوبی
  • عمق گود (متر) / سطح اشتغال (متر مربع): 9 / 18523 برای فاز 1 12 / 6585 برای فاز 2
  • دلایل ارائه خدمات بهسازی، پایدارسازی در پروژه جاری: گودبرداری به عمق 12 متر جهت احداث سه طبقه زیرزمین
  • توضیحات عملیات اجرایی: جانمایی سازه مورد احداث با پلان خاص و پیچیده استفاده از سیستم ترکیبی نیلینگ، شمع ، شیب پایدار در دیواره های گود
X