• نام پروژه: نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی سیمان شهرکرد
  • اقدامات: آزمایشات خاک نیروگاه خورشیدی سیمان شهرکرد ، آزمایش‌های صحرایی تست کشش و کوبش ناودانی(pull up, pullout) در زمین جهت استقرار سازه‌های کوبشی نیروگاه (به جای ایجاد فونداسیون بتنی)
X