• نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی آریان (زنجان2)
  • کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک)
  • استان: زنجان
  • سال ارائه خدمت: 1401 تاکنون
  • نوع خدمت: کنترل کیفیت مصالح ساختمانی
X