• نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک پروژه 200 واحدی نیایش
  • کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل
  • موقعیت مکانی: مطالعات ژئوتکنیک پروژه 200 واحدی نیایش
  • سازه مورد احداث: 5 بلوک 5 طبقه مشتمل بر 200 واحد مسکونی
  • آزمایش های صحرائی: نفوذ استاندارد (SPT)، لرزه نگاری درون چاهی (Down Hole)
  • آزمایش های آزمایشگاهی: دانه بندی-برش مستقیم-تراکم استاندارد و نفوذ پذیری آزمایشگاهی
  • سطح آب زیرزمینی: 30 متری از سطح زمین
  • جنس غالب خاک ساختگاه: یک لایه شنی رس و سیلت دار و سپس لایه¬های ریزدانه سیلتی
  • مسائل ژئوتکنیکی موجود در ساختگاه: 2 تا 5 متر خاک دستی در محدوده ساختگاه
X