• نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک پروژه نهضت ملی مسکن زرقان
  • موقعیت: استان فارس، شهرستان زرقان، بلوار شهدای دودج
  • متقاضی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس
  • سازه مورد احداث: بلوک های مسکونی
  • آزمایش های صحرائی: نفوذ استاندارد (SPT)
  • سطح آب زیرزمینی: 5 متر از سطح زمین پایین دست
  • جنس غالب خاک ساختگاه: یک لایه شن رس دار بر روی یک لایه رس لاغر سخت
X