• نام پروژه: گزارش عمليات و مطالعات ژئوتكنيك پروژه مطالعات سد ورگر
  • موقعیت مکانی: ایلام
  • نوع مطالعات: ژئوتکنیک
  • کارفرما: آب منطقه ای ایلام
  • فصل ارائه خدمات: پاییز
  • سال ارائه خدمات: 1402
  • سازه مورد احداث: سد
  • برخورد به تراز آب در حین عملیات اجرایی: بله
  • متراژ حفاری ماشینی: 1140
  • متراژ حفاری دستی: 167
X