• نام پروژه: مجتمع مسكوني و تجاري امام علي (ع) يزد
  • موقعیت مکانی: اصفهان
  • نوع مطالعات: ژئوتکنیک
  • کارفرما: توسعه مسکن کویر
  • فصل ارائه خدمات: پاییز
  • سال ارائه خدمات: 1401
  • سازه مورد احداث: مجتمع مسکونی تجاری 14 طبقه
  • برخورد به تراز آب در حین عملیات اجرایی: خیر
  • متراژ حفاری ماشینی: 255
  • متراژ حفاری دستی: 90
X