• نام پروژه: گزارش عمليات و مطالعات ژئوتكنيك پروژه شهرک حاجی میرزایی
  • موقعیت مکانی: اصفهان
  • نوع مطالعات: ژئوتکنیک
  • کارفرما: ایمن گستران محیط
  • فصل ارائه خدمات: زمستان
  • سال ارائه خدمات: 1402
  • سازه مورد احداث: مدرسه ، بلوک مسکونی و تالار
  • برخورد به تراز آب در حین عملیات اجرایی: خیر
  • متراژ حفاری ماشینی: 270
  • متراژ حفاری دستی:
X