• نام پروژه: مجتمع مسکونی سپه شهر
  • استان: تهران
  • کارفرما: عمران اکباتان
  • فصل ارائه خدمت: تابستان
  • سال ارائه خدمت: 1402
  • نوع خدمت: طراحی و اجرا
  • روش انجام عملیات: Nailingمیخکوبی
  • عمق گود (متر) / سطح اشتغال (متر مربع): 9 / 0
  • دلایل ارائه خدمات بهسازی، پایدارسازی در پروژه جاری: -
  • توضیحات عملیات اجرایی: -
X