• نام پروژه: برج هاي نگين سپهر رشت
  • استان: گیلان
  • کارفرما: توسعه مسکن
  • فصل ارائه خدمت: زمستان و بهار
  • سال ارائه خدمت: 1402
  • نوع خدمت: طراحی و اجرا
  • روش انجام عملیات: DSMاختلاط عمیق خاک jet Grouting تزریق پر فشار
  • عمق گود (متر) / سطح اشتغال (متر مربع): 3 / 2510
  • دلایل ارائه خدمات بهسازی، پایدارسازی در پروژه جاری: گودبرداری به عمق 4 متر جهت احداث یک طبقه زیرزمین
  • توضیحات عملیات اجرایی: اجرای سیستم ترکیبی ستون های اختلاط عمیق و نیلینگ جهت حفظ پایداری دیوار مشترک سازه های مجاور و زمین پروژه
X