گردهمایی مدیران شرکت ساخت آزما برگزار شد.

 

 در این همایش که روز شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با حضور مدیران و هیئت مدیره هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما برگزار گردید ، گزارشات و اقدامات انجام شده توسط مدیران شرکت ساخت آزما ارائه شد و همچنین به مدیران منتخب تندیسی به رسم یادبود اهدا گردید.

 

 

X