نشست اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی

️ اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت آزما متشکل از نائب رییس هیئت مدیره، مدیر امور مناطق کشور و  مسئول واحد طراحی و پایدار سازی گود این شرکت، با آقای منبتی مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی دیدار کردند و به گفتگو پرداختند.
به گفته مرادیان مدیر منطقه ۳ و شعبه خراسان رضوی شرکت ساخت آزما، در این نشست پیرامون موضوعاتی همچون همکاری و همراهی همه جانبه شرکت ساخت آزما در زمینه های مرتبط کاری با بنیاد مسکن و انجام آزمایشات با سطح کمی و کیفی بالا، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با بیان اینکه شرکت ساخت آزما می تواند به عنوان مشاور و بازوی اجرایی بنیاد مسکن عمل کند، خواستار انجام آزمایشات با کیفیت و دقت بالا شد.

X