دومین دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک برگزار شد

شرکت ساخت آزما با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک را برگزار نمود . تدریس این دوره توسط استاد ارجمند مهندس داریوش مرادی به صورت تئوری و به مدت ۱ روز  انجام گردید.
این کلاس هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برای همکاران قابل دسترس بود و در انتها پس از بررسی عملکرد شرکت کنندگان به آن ها گواهی معتبر اهدا میگردد.

X