جلسه مشترک مدیرعامل شرکت ساخت آزما با مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان برگزار شد

جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت ساخت آزما با مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در راستای افزایش همکاری‌های دو جانبه در زمینه مطالعات ژئوتکنیک کنترل کیفی و مقاومت مصالح و سایر موضوعات مورد نظر برگزار گردید
در این جلسه معاون مالی، اداری و پشتیبانی و مدیر امور استان‌های شرکت ساخت آزما و معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان همدان نیز حضور داشتند

X