جلسه اختتامیه ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان و همکاران شرکت ساخت آزما برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت آزما ، ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرف در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی و همکاران شرکت ساخت آزما در دفتر و آزمایشگاه مرکزی برگزار شد.

ارزیابان معیارهای ۹ گانه مدل تعالی سازمانی را مورد ارزیابی قرار دادند و جمع بندی کلی توسط این افراد به پایان رسید.

در جلسه ی اختتامیه از تلاش تمام پرسنل و روند رو به بهبود شرکت ابراز رضایت گردید.

X