بازدید از پروژه 1200 واحدی پیامبر اعظم (ص)

بازدید مدیر عامل و معاون فنی شرکت ساخت آزما با حضور ناظرین و مسئول شعبه هرمزکان از پروژه ١٢٠٠ واحدي پيامبر اعظم (ص) بندر عباس هرمزگان انجام گردید.

X