افتتاح شعبه شهرکرد شرکت ساخت آزما

آئین افتتاحیه دفتر استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران و مسئولین ساخت آزما ، هلدینگ ایجاد محیط، معاون عمرانی استانداری، مدیر و مسئولین بنیاد استان برگزار گردید

X