از مسیر خط انتقال آب از سد تالوار به زنجان بازدید گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت آزما ، مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ ، معاون فنی و مدیران مناطق یک و هفت شرکت ساخت آزما به همراه نماینده آب منطقه ای استان زنجان از مسیر خط انتقال آب از سد تالوار به استان زنجان جهت بررسی و برنامه ریزی های لازم برای شروع عملیات حفاری بازدید کردند.

X