آگهی مناقصه اجرای کامل عملیات تاسیسات الکتریکی

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

شرکت ساخت آزما( سهامی خاص) در نظر دارد اجرای کامل عملیات تاسیسات الکتریکی بلوک A و بلوک B3 پروژه یاس سپید واوان (به صورت دستمزدی) را بر اساس شرایط ذکر شده و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت های دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید. در صورت تمایل، نسبت به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد، با توجه به شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

 1. اطلاعات مناقصه:
  1. موضوع مناقصه: اجرای کامل عملیات تاسیسات الکتریکی بلوک A و بلوک B3 پروژه یاس سپید واوان زون 2.3 (به صورت دستمزدی).  
  1. مدت زمان عملیات: 270 روز شمسی .
  1. محل اجرای عملیات: استان تهران، شهرستان اسلامشهر، شهرک واوان، خیابان شهرداری، روبروی شهرداری، خیابان پاکبان، زون 2.3 پروژه یاس سپید واوان
  1. ارائه تضمین شرکت در مناقصه بر اساس اسناد مناقصه و حداقل با مبلغ 1.148.000.000 ریال (یک میلیارد و صد و چهل و هشت میلیون ریال)
 2. زمان دریافت اسناد از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز کاری می باشد.
 3. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از دو طریق زیر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند:

2-1)       مراجعه به صورت حضوری در دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، میدان المپیک، شهرک صدرا، خیابان پنجاه و یکم، خیابان نبش نصر 5، پلاک 40  

کدپستی: 1485841999

2-2)       با ارسال پست الکترونیکی و اعلام آمادگی به آدرس زیر اسناد مناقصه به همان آدرس الکترونیکی ارسال خواهد شد:

info@sakhtazma.com

 • شرکت کنندگان در مناقصه برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:

داخلی 209             44131657 –  021

 • مهلت تحویل(عودت) اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ22/02/1403 می‌ باشد.
 • محل تحویل پیشنهاد: تهران، میدان المپیک، شهرک صدرا، خیابان پنجاه و یکم، نبش نصر 5، پلاک 40 واحد حراست
 • شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبولی شرایط و تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد مربوطه بوده و مناقصه گزار در رد و قبول هر یک از پیشنهادات (کلا یا منفردا) مختار است.
 • هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
X