نشست مدیرعامل ، اعضای هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی

نشست مدیرعامل ، اعضای هلدینگ ایجاد محیط و شرکت ساخت آزما با مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی

مدیرعامل و اعضای هلدینگ ایجاد محیط به همراه مدیر عامل و معاون فنی شرکت

جلسه اختتامیه ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان و همکاران شرکت ساخت آزما برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت آزما ، ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی

دومین دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک برگزار شد

شرکت ساخت آزما با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی دوره آموزشی ارزیابی و کاوش های

X