ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل صفحه اصلی العربیة English شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
 
پروژه هاي شهرسازي
بيمارستان آموزشي اراك،بوعلي سينا همدان، اراضي ذكرياي مشهد، بيمارسـتان تختخوابي بـم، نيروي انتظامي بم ،‌ پروژه هاي96  بهداشتي بم،
آماده سـازي شهرهاي خميني شهر و نجف آباد
مجتمع مسكوني1000 واحدي خرم آباد، پـروژه هاي مسكن تهران، اشتهارد، ورامين،‌ هشتگرد،
مجتمع ورزشي اردبيل، 800 واحدي بم ، مجموعه ورزشـي فجـر بم
مجموعه ورزشي انقـلاب همدان 
 
پروژه هاي آماده سازي اماميه مشهد، سبزوار، قائن، بيرجند
آماده سازي اراضي موسيان
آماده سازي جديد شهر پرديس، انديشه،‌ هشتگرد، واوان، پارك فناوري پرديس
آماده سازي شهرك ياسمين
دهانه شمالي تونل البرز و دهانه شمالي تونل تالون آزاد راه تهران شـمال
دانشكده پرستاري گرگان ،دانشگاه ايرانشهر
300واحد پتروشيمي ايلام،90 هكتاري گنبد، 576 واحدي كوثر اردبيل
پروژه هاي ستاد بازسازي سيستان وبلوچستان،500 واحدي گلبهار
احـداث كارخانه سيمان ديلمان،‌ ذكريا مشـهد
انبـار نفت بيرجند، انبـار جديد نفت كرمان
سـرم سازي رازي، بيمارستان 160تختخوابي بروجرد
نيـروگاه 1200 سيكل تركيبي سنندج،آبادان، اسلكه كوهستك ميناب نيروگاههاي سمنان-زنجان-كرمانشاه-شاهرود-گناوه- عسلويه نيروگاه گـازي كاشان 
 
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
پروژه های شهرداری اردبیل کارفرما: شهرداری اردبیل
پایگاه شهید محمودی کارفرما : هوافضای سپاه
ساختمان نظام مهندسی اندیشه کارفرما : کیسون
نیروگاه برق مکران کارفرما : مپنا
پروژه بنیاد مسکن کهکیلویه
پروژه های آب و فاضلاب استان مرکزی
پروژه مجموعه گردشگری ققنوس
جهاد کشاورزی کارفرما : جهاد کشاورزی اصفهان
سد آغچه کارفرما : آب منطقه ای اصفهان
افق اکباتان کارفرما :سامان محیط
مترو تهران کارفرما : مترو تهران
مسکونی آسایش واقع در پونک کارفرما : بیمه میهن
بیرجند - قائن کارفرما : شرکت ساخت و توسعه
پروژه مشهد مال کارفرما : شرکت پایدار پی سازه
نیروگاه سیرجان کارفرما : شرکت مپنا
نیروگاه پرند کارفرما : مپنا
ایران خودرو کارفرما : ایران خودرو
موردی 4500 نفری زاهدان کارفرما : توسعه اماکن ورزشی
باغ ملک قلعه تل کارفرما : ساخت و توسعه
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم کارفرما : مپنا
پل کوئیک هرمزگان کارفرما : راه و شهرسازی هرمزگان
نیروگاه خورشیدی قلعه گنج کارفرما:تولیدی مرکزی صبا
خط دوم راه آهن قزوین - زنجان کارفرما : راه آهن
ایران خودرو کرمانشاه کارفرما : ایران خودرو
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
 
سایر پیوندها
 
 
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما