ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل صفحه اصلی العربیة English شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
 
پروژه هاي شهرسازي
اراضي شهر جديد صدرا، اراضي شهرك صنعتي چابهار، اراضي فاز 3 شهر جديد پـرديس،1000 واحدي اشـتهارد، 500 واحـدي شهر جديد انديشه، اراضي خوابگاه ورزشكاران شهركرد، سيلوي هزارتني اردبيـل، بيمارستان96 تختخوابي اردبيل، 1000 واحدي اروميه، مجموعه ورزشي فجر 2 بـم،800 واحد استيجاري بم
دانشكده اقتصاد زاهدان، دانشگاه آزاد واحد اميديه اهواز و مجتمع نيكان اصفهان. آپارتمانهاي شهيد مـدني و بلوار شـاهد همدان، مخازن نفت همدان، پل آيت ا... نجفي همدان، پل پژوهش همدان ،كارخانه سيمان كبودرآهنگ همدان، برج پـويا همدان ، سـاختمان11طبقه بوعلي همدان، فرهنگسراي بهار همدان ، نيـروگاه شهيد مفتح همدان
پاركينگ طبقاتي شهرك قدس، برجـهاي نصر 1و 3 و 8 شهرك قدس، بـرجهاي مسكوني فـراز، برجهاي سوهانك، برجهـاي مسكوني ولنجك، 504 واحدي شهر جديد پرديس، شهرك صدف شهريار
400 واحدي فرهنگيان كرمانشاه، اراضي شهرك وليعصر اروميه، مجتمع فرهنگي هنري و كتابخانه مركزي بم، 400 واحدي سنندج، آپارتمان هاي شهرك وحدت سنندج، 200 و 400 واحدي صفائيه يزد،بيمارسـتان200 تختخوابي گرگان، مجموعه مسكوني نيايش مشهد،450 واحدي پرديسان قم، محور عمار ياسرقم
مجتمع مسكوني ميدان دفاع مقدس اصفهان،، دانشگاه دولتي شهرضا، و مجتمع های فرهنگی هنری کاشان و گرگان وخرم آباد دانشگاه علوم و فنون تويسركان، كارخانه سيمان دهلران، مجتمع قضايي كرمان، پاركينگ طبقاتي‌خيابان‌زرتشت، كارخانه لوله‌هاي‌ دريايي ‌اميرآباد ، مجتمع مسكوني7طبقه آزاد شهر، سـواد كوه، سيلوي شصت هزار تني آرد گندم
بيمارستان بيستون‌كرمانشاه، بيمارستان 200 تختخوابي ياسوج، مجموعه مسكوني تجاري شهر كرمانشاه ، پيست دوچرخه سواري سنندج،استاديوم پانزده هزار نفري خرم‌آباد، مجتمع ورزشـي اليگودرز، مجتمع مسكوني و فرهنگي ديواندره كردستانسيلوي علي آباد پاكدشت، سيلوي5000 تني كهريزك، مجتمع 222واحدي فريدون كنار، منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي،مجتمع مسكوني 17طبقه و ساختمان پلي كلينيك بندر انزلي و مصلی بزرگ امام خمینی (ره)
طرح توسعه كارخانه اميـا پارس، اراضي شهرك وليعصر مرند،اراضي شهرك وليعصر بستان آباد، مجتمع مسكوني جهاد خانه سازي جنوب كشـور، طرح ساماندهي حرمحضرت معصومه(س)، مسكن مهر خميني شهر،480 واحدي منظريه خميني شهرو نيروگاه گازي زنجان، قطعه 40 شهرك پيامبر اعظم هرمزگان
مجتمع فرهنگيان صحنه، شركت قطارهاي رجاء، اسناد پزشكي شيراز ، پارك اداري كنارك
 
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
پروژه های شهرداری اردبیل کارفرما: شهرداری اردبیل
پایگاه شهید محمودی کارفرما : هوافضای سپاه
ساختمان نظام مهندسی اندیشه کارفرما : کیسون
نیروگاه برق مکران کارفرما : مپنا
پروژه بنیاد مسکن کهکیلویه
پروژه های آب و فاضلاب استان مرکزی
پروژه مجموعه گردشگری ققنوس
جهاد کشاورزی کارفرما : جهاد کشاورزی اصفهان
سد آغچه کارفرما : آب منطقه ای اصفهان
افق اکباتان کارفرما :سامان محیط
مترو تهران کارفرما : مترو تهران
مسکونی آسایش واقع در پونک کارفرما : بیمه میهن
بیرجند - قائن کارفرما : شرکت ساخت و توسعه
پروژه مشهد مال کارفرما : شرکت پایدار پی سازه
نیروگاه سیرجان کارفرما : شرکت مپنا
نیروگاه پرند کارفرما : مپنا
ایران خودرو کارفرما : ایران خودرو
موردی 4500 نفری زاهدان کارفرما : توسعه اماکن ورزشی
باغ ملک قلعه تل کارفرما : ساخت و توسعه
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم کارفرما : مپنا
پل کوئیک هرمزگان کارفرما : راه و شهرسازی هرمزگان
نیروگاه خورشیدی قلعه گنج کارفرما:تولیدی مرکزی صبا
خط دوم راه آهن قزوین - زنجان کارفرما : راه آهن
ایران خودرو کرمانشاه کارفرما : ایران خودرو
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
 
سایر پیوندها
 
 
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما