ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل صفحه اصلی العربیة English شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما
 
صفحه اصلیجلسه مشترک بنیاد مسکن اردبیل و شرکت ساخت آزما
بیانیه شرکت ساخت آزما

سخن مدیرعامل

۱-عدم تاثیرهرگونه فشار و مسایل مالی در نتایج آزمونها

۲-حفاظت اطلاعات محرمانه

۳-حفظ حقوق مالکیت مشتریان

۴-عدم دخالت در هر نوع فعالیتی که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت-بیطرفی-درستی قضاوت و یا درستی عمل گردد.

۵-حفاظت تجهیزات بمنظور جلوگیری از هرگونه تنظیمی که آزمون را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

۶-آگاه کردن مشتری از هرگونه انحراف در آزمون

۷-انتخاب روش مناسب برای آزمون

۸-آگاه کردن مشتری در خصوص ترتیبات داده شده جهت آزمون و دریافت تاییدیه از مشتری در صورت امکان

۹- مسئولیت آزمایشگاه در خصوص کار واگذار شده به پیمانکار در مقابل مشتری

۱۰-اعلام هرگونه تاخیر در آزمون به مشتری

۱۱-اطلاع به مشتری در صورت قدیمی یا منسوخ بودن روش آزمون مورد درخواست

۱۲-ثبت هرگونه انحراف مورد درخواست مشتری در گزارشات آزمون

 

                         


خداوند را شاکریم که باز هم در کنار یکدیگر شروعی دوباره را جشن می گیریم. نو شدن دل ها و جان هایتان را از خداوند بلندمرتبه پاک خواهانم و سعادت دنیا و آخرت را برایتان آرزومندم. طی سال گذشته گفتنی ها را شما به عمل نشان دادید و ناممکن ها را با جوهر وجود خود به عرصه وجود نمایان ساختید. شرکت ساخت آزما به همراهی شما خوبان صادق است.

در این سال نیز همراه با دیگر بخش های کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار "اقتصاد مقاومتی: تولید-  اشتغال" گام های بلندی را خواهیم برداشت. عزم و اراده شما همانند دیگر سال ها مشکلات و سختی ها را به زانو درخواهد آورد. بنابراین از یاران همیشگی و صمیمی خود می خواهم بار دیگر و در کنار هم و با پشتکار و احساس مسئولیت جاده های ناهموار را در مسیر تولید و اشتغال هموار سازیم؛ به این امید که سال ۱۳۹۶ در سایه الطاف الهی و در پرتو عنایات امام عصر(عج) برای بخش مهندسی کشور سالی مملو از خیر و نیکی، همراه با پیشرفت باشد.


                  فریدون شهریور